post

Pasienttransport – frikortkode 12

Når det vert køyrt Pasienttransport med barn skal det manuelt leggast inn frikortkode 12 i feltet for frikort.

Vi har fått tilbakemelding frå Pasientreiser om at mange ikkje legg inn frikortkode 12 når dei køyrer barn under 16 år.  Etter at vi innførte at sjåfør skulle sleppe å legge inn frikortnummer (123456), har bruken av frikort 12 også blitt mangelfull.

Vi minner om at frikort 12 leggast inn i frikortfeltet dersom barn blir køyrt for at rapportane som Pasientreiser sender til Helfo skal bli korrekte. Vi ber difor om at alle løyvehavarar formidlar dette til alle sine sjåførar slik at det vert rett frå og med august.

(Dei som enno ikkje har sendt inn oppgjer for juli må gjere retting på kvittering med evt. feil før de sender inn oppgjeret)

post

Anbod pasienttransport

Anbod pasienttransport

Det er no lagt ut anbod på pasienttransport i kommunane Flora, Solund, Hyllestad, Lærdal, Årdal og Askvoll. Frist for levering er sett til 10.12.15.

Vi vil ta kontakt med våre løyvehavarar i aktuelle områder.

Anbodsgrunnlag og skjema for innlevering av anbodet vert også lagt ut under fana «Løyvehavar/Anbod«. Dette vert passordbeskytta, og våre løyvehavarar som ynskjer eit samarbeid med oss får tildelt passord. Ta då kontakt med Geir