post

Innlevering av oppgjer

Løyvehavarar treng ikkje levere inn tt-kvitteringar (Dør-dør) og kredittkortkvitteringar saman med oppgjeret til TTS.

Frå og med 01.03.16 kan desse lagrast hjå løyvehavar, og framvisast dersom det vert etterspurt. Mange har gjort dette tidlegare også, men no ynskjer vi at alle lagrar desse kvitteringane sjølve.

Minner også om at kortlesaren på skjerm ikkje lenger skal brukast ved betaling med kredittkort på Au2Pc. Alle må no kun bruke TPpay der pinkode vert tasta. Vi ser fortsatt at mange fortsatt brukar kortlesaren på skjermen når dei dreg kredittkort. Desse risikerar å ikkje få betalt for turane (NB! Alle har fått dispensasjon til å betale eigendelar på skjerm inntil vidare).

Les også:

Bruk av magnetstripe går ut

Reserveløysing