post

Taxi Gåvekort

Vi sender i desse dagar ut Taxi Gåvekort til sentralar og løyvehavarar tilknytta TTS.

Dei nye korta vart presentert på generalforsamlinga i TTS. For dei som ikkje deltok der, vert det lagt ved litt informasjon om korleis ein kan aktivere og fylle på korta.

Desse gåvekorta kan du til dømes gi som ei påskjønning til ein pålitleg og god drosjesjåfør, gode og trufaste taxikundar, taxikundar som har hatt uheldige opplevingar, gåve til lag- og foreiningar osv. Du kan også sjølvsagt tilby dine kundar kjøp av Taxi Gåvekort.

Aktivering/påfylling av Taxi Gåvekort

– ring 95 95 66 66

Vi treng opplysningar om;

  • Kortnummer (Står på kortet – 6 siffer)
  • Ynskja beløp (minimum kr. 200)
  • Fakturamottakar (Namn og adresse)
  • Evt. brukarnamn (I tilfelle misbruk, eller om kunden mista kortet sitt)

NB! Kun løyvehavarar i Sogn og Fjordane kan ringe inn og aktivere og fylle på gåvekort.

Ta kontakt dersom de treng fleire gåvekort tilsendt. Vi vil då sende uaktiverte kort til sentralen/løyvehavar.

Meir informasjon om Taxi Gåvekort finn du her