Stasjoneringsstad Sentral/bopel Nettside E-post Bestillingsnummer
Måløy Måløy Taxisentral 57851352
Bryggja Bryggja Taxi v/Reidar Fure 47256427