Stasjoneringsstad Sentral/bopel Nettside E-post Bestillingsnummer
Norddalsfjord Nordalsfjord Taxi v/Anne-Lise Elide 57744360
Eikefjord Eikefjord Taxi v/Orazio Elide 57742600
Florø Florø Drosjesentral 57741015
Svortevik Standal Taxi v/Bjørn Tore Standal 95956318