Stasjoneringsstad Sentral/bopel App-bestilling E-post Bestillingsnummer
Nordalsfjord LokalTaxi Nordalsfjord (Nordalsfjord Taxi v/Anne-Lise Elide)     57744360
Eikefjord LokalTaxi Eikefjord (Eikefjord Taxi v/Orazio Elide)     57742600
Florø LokalTaxi Florø (Florø Drosjesentral) TaxiFix sentral@florataxi.no 57741015
Svortevik LokalTaxi Standal (Standal Taxi v/Bjørn Tore Standal)     95956318

Last ned og bestill via vår app TaxiFix