Stasjoneringsstad Sentral/bopel Nettside E-post Bestillingsnummer
Øvre Årdal Årdal Taxi v/Magne BRun 47664444
Årdalstangen Olav Lerum Taxi 95954033