Stasjoneringsstad Sentral/bopel Nettside E-post Bestillingsnummer
Øvre Årdal Årdal Taxi v/Magne Brun     47664444
Årdalstangen Olav Lerum Taxi     95954033