post

Signaturfelt på kvitteringane

Signaturfelt og telefonnummer på kvitteringane

Har du signaturfelt og telefonnummer på kvitteringane dine? Dette kan du enkelt ordne sjølv på taksameteret.

For å legge til telefonnummer og signaturfelt på kvitteringane, trykk; 0-7- gul pil ned.
For å endre frå «Nei» til «Ja», trykk pil til venstre eller høgre på tastaturet.