Stasjoneringsstad Sentral/bopel Nettside E-post Bestillingsnummer
Selje Selje Taxisentral     57856486
Stadlandet Stadlandet Taxi     95956368