Stasjoneringsstad Sentral/bopel Nettside E-post Bestillingsnummer
Naustdal Førde Taxisentral 57821425