Stasjoneringsstad Sentral/bopel Nettside E-post Bestillingsnummer
Aurland LokalTaxi Aurland
(Flåm Travel v/Benjamin Rock)
 Nettside  E-post 57 63 34 00