Stasjoneringsstad Sentral/bopel Nettside E-post Bestillingsnummer
Bygstad Bygstad Taxi v/Mundal 95817474
Sande Sande Taxi v/Yndestad 48030008
Viksdalen Viksdalen Taxi v/Råheim 95889770