TTS AS vart stifta i 1992 og omorganisert til aksjeselskap i 1994. Føresetnaden var i samarbeid med andre å organisere, administrere og formidle transportoppdrag samt marknadsføre, vidareutvikle og selje tenester til drosjenæringa og næringa sine kundar. I tillegg utfører TTS praktiske oppgåver som fakturering for drosjeeigarar og sentralar i fylket.

TTS har som mål å på ein rimeleg måte vera ein god støttespelar for drosjenæringa i Sogn og Fjordane.

Olsmobygget

Du finn oss i Olsmobygget i 2.etg. Bygget ligg midt i Hermansverk sentrum.

TTS driv elles med:

 • Rådgjeving/konsulentverksemd
 • Avtalepartnar persontransport
 • Marknadsføring av drosjetransport
 • Factoring
 • Innfordring/inkasso
 • Kurs
 • Anbodstjenester
 • Statistikk, rapportering & analyse
 • Sal av taxiutstyr
 • Taksameterdrift
 • Administrative innkjøp
 • Kundekontakt
 • Nyhendeovervåking
 • Formidling av yrkesskadeforsikring/bedrifthelsetjeneste/pensjonsordning (OTP)
 • Vidareutvikling av taxitjenester og baksystem til drosjenæringa.
 • Avdelingskontor for LokalTaxi Vestland
Utsikt over Sognefjorden frå våre kontorlokaler på Leikanger ein sein haustkveld

Utsikt over Sognefjorden frå våre kontorlokaler på Leikanger ein sein haustkveld