Stasjoneringsstad
Sentral/bopel Nettside E-post Bestillingsnummer
Atløy Atløy Taxi v/Inger Lise Saltskår 95956227
Askvoll Askvoll Taxisentral Nettside 57730666