• I Taxibiz kan du no enkelt bestille nytt ID-/sjåførkort eller eigarkort. Logg deg inn på TaxiBiz løyvehavar og gå inn på "Kort". velg ...

  • Taxibestillingsappen Taxifix er no i bruk i Sogn og Fjordane. Alle løyvehavarar knytt opp til TTS kan no ta imot bestilling frå appen. I Sogn og ...

  • 73 nye TaxiTablet er montert i Sogn og Fjordane til no, og fleire ligg til bestilling. Tilbakemeldingane frå dei som har begynt å bruke desse er ...

  • Når det vert køyrt Pasienttransport med barn skal det manuelt leggast inn frikortkode 12 i feltet for frikort. Vi har fått tilbakemelding frå ...

  • I tillegg til ei postkasse på sentralsjukehuset i Førde, har vi no plassert ei postkasse hjå Sogndal Taxi. Alle som ynskjer kan levere oppgjera ...

  • TTS tilbyr no rensekort til vedlikehald av TPpay og Au2Pc. Vi vil spesielt gjere dykk merksame på det som står om vedlikehald av TPpay-en på s. ...

Tjenester

feature one

Bestill sjåførkort

Sjåførkort

feature two

Ny konto?

Legg inn opplysningar og få tilsendt kontonr. på e-post

feature three

Mine sider

Her går du direkte til mine sider (Taxibiz)