• Riksveg 5 langs Kjøsnesfjorden blir nattestengd i veke 19 og 21, på grunn av anleggsarbeid i Støylsnestunnelen. Vi ber om at alle sjåførar ...

  • I Taxibiz kan du no enkelt bestille nytt ID-/sjåførkort eller eigarkort. Logg deg inn på TaxiBiz løyvehavar og gå inn på "Kort". velg ...

  • Taxibestillingsappen Taxifix er no i bruk i Sogn og Fjordane. Alle løyvehavarar knytt opp til TTS kan no ta imot bestilling frå appen. I Sogn og ...

  • 73 nye TaxiTablet er montert i Sogn og Fjordane til no, og fleire ligg til bestilling. Tilbakemeldingane frå dei som har begynt å bruke desse er ...

  • Når det vert køyrt Pasienttransport med barn skal det manuelt leggast inn frikortkode 12 i feltet for frikort. Vi har fått tilbakemelding frå ...

  • I tillegg til ei postkasse på sentralsjukehuset i Førde, har vi no plassert ei postkasse hjå Sogndal Taxi. Alle som ynskjer kan levere oppgjera ...

Tjenester

feature one

Bestill sjåførkort

Sjåførkort

feature two

Ny konto?

Legg inn opplysningar og få tilsendt kontonr. på e-post

feature three

Mine sider

Her går du direkte til mine sider (Taxibiz)