Stasjoneringsstad Sentral/bopel Nettside E-post Bestillingsnummer
Sogndal Sogndal Taxisentral  Nettside  E-post 57671000
Sogndal Sogndal Taxisentral Minibuss  Nettside  E-post 95102660/57671000