Stasjoneringsstad Sentral/bopel Bestilling flytaxi E-post Bestillingsnummer
Hermansverk Leikanger Taxi  Nettside E-post 57653123