post

I 2016 kjem nye satsar for dekking av utgifter ved pasientreiser.

Eigendelen ved pasientreiser stig frå 135 kroner til 146 kroner. Eigendelstak 1 er uendra, og eigendelen ved fritt behandlingsval held fram med å vere 400 kroner. Dette melder Paseintreiser i nyheitsbrev datert 17. desember 2015.