post

Bestill ID-/sjåførkort i Taxibiz

I Taxibiz kan du no enkelt bestille nytt ID-/sjåførkort eller eigarkort. Logg deg inn på TaxiBiz løyvehavar og gå inn på «Kort».

  • velg korttype sjåførkort/eigarkort
  • fins kortet frå før ja/nei
    • Dersom ja, finn sjåførnr.
    • Dersom nei, skriv inn namn på ny sjåfør og last opp bilde. I forhandsvisinga til høgre kan du sjå korleis kortet vil sjå ut.
  • trykk bestill, og bestillinga går til TTS når du er fornøgd. Kortet vert sendt til løyvehavar som har bestilt kortet så lenge vi ikkje har fått beskjed om noko anna.

Dersom du ynskjer endringar oppsett eller logo som vi har lagt inn på din sentral kan du kontakte TTS.

post

Taxifix i Sogn og Fjordane

Taxibestillingsappen Taxifix er no i bruk i Sogn og Fjordane. Alle løyvehavarar knytt opp til TTS kan no ta imot bestilling frå appen.

I Sogn og Fjordane er vi ikkje kopla mot full OTT, så løysinga hjå oss vil i første omgang skje ved telefonisk kontakt og ikkje ved at tur kjem direkte i taksameter.

Vi har hatt informasjonsmøter med alle dei største sentralane i fylket, og jobbar no saman med CenCom med å få nytte bestillingsappen fullt ut i vårt fylke.

For å laste ned app og registrere deg kan du gå inn på nettsida www.taxifix.no.

 

post

TaxiTablet

73 nye TaxiTablet er montert i Sogn og Fjordane til no, og fleire ligg til bestilling. Tilbakemeldingane frå dei som har begynt å bruke desse er positive.

Vi har no tilgjengeleg TaxiTablet demotaksameter.  Demokofferten vert ikkje sendt til utlån, men dersom nokon ynskjer å teste den ut er de velkomne til våre kontorlokale på Leikanger.

Dersom nokon skal skifte bil i næraste framtid, eller ynskjer å bestille TaxiTablet, ber vi dykk kontakte TTS.

Fordeling av nye Taxitablet pr. 14.03.19

Askvoll 2
Aurland 5
Balestrand 3
Bremanger 4
Eid 7
Fjaler 1
Flora 6
Førde 4
Gaular 3
Gloppen 4
Hornindal 0
Hyllestad 1
Jølster 4
Leikanger 2
Luster 3
Lærdal 2
Naustdal 0
Selje 1
Sogndal 5
Solund 1
Stryn 3
Vik 3
Vågsøy 4
Årdal 3
Demotaksameter TTS 2
Totalt 73

 

Her finn de brukarveiledning