post

Vedlikehold TPpay

TTS tilbyr no rensekort til vedlikehald av TPpay og Au2Pc.

Vi vil spesielt gjere dykk merksame på det som står om vedlikehald av TPpay-en på s. 5 i brukarmanualen.

I samband med vedlikehald av terminalen har CenCom også skrive at:

«Jevnlig vedlikehold av utstyret er viktig for at både sjåfør og kunder skal få en god opplevelse. TPpay terminaler som har problemer med å lese kort, trenger ofte bare en rens.»

TTS AS kan no tilby rensekort til TPpay for kr. 25 pr. stk.

Vi har fått spørsmål om kor mange gonger rensekorta vi har tilgang til kan nyttast, og meiner at følgjande kan vere eit nyttig utgangspunkt:

Desse rensekorta kan samanliknast med ein «våtserviett» eller «ferskvare». Det betyr at dei berre kan nyttast mens dei er ferske (blaute). I praksis betyr det i utgangspunktet ein gong. Det er likevel ikkje noko i vegen for å prøve å bruke dei på fleire TPpay-ar dersom dette vert gjort med så kort tid i mellom at dei ikkje rekk å turke inn. Dette føreset dessutan at det ikkje vert for mykje smuss på dei etter kvar rens. De kan i det minste prøve å bruke dei på chiplesaren i TPpay-en, og både magnetstripelesaren på TPpay-en og den gamle magnetstripelesaren på baksida av skjermen.

Vi har dessutan tilgang til turre rensekort som kan brukast fleire gonger, men det føreset at dei vert fukta med blåsprit før kvar rensing.

BESTILL HER

 

 

 

 

 

 

 

 

post

Kommentarar til Au2PC versjon 167

Kommentarar til Au2Pc – versjon 167

Frikortnummer
I tillegg til dei endringane i informasjon frå CenCom nedanfor, er det no laga kopling mot eigendelsinfo frå NISSY systemet. Det vil seia at det no er bestillingsinfoen fra NISSY som avgjer om det skal betalast EA (eigendel) eller ikkje. Denne infoen overstyrer andre data som vert registrert. Dette betyr at vi ikke lenger treng å registrere ordinære frikortnummer eller taste 123456. Der det er kr 0,- i EA i bestillinga med bakgrunn i frikort 11 (posisjonskøyring), frikort 12 (barn), frikort 15 (betalt til anna transportmiddel) osv. må dette framleis registrerast på grunn av rapporteringa til pasientreiser.

Avhentingsnummer
I denne versjonen er også avhentingsnummer teke vekk på passasjerar som ikkje er avhenta. Bakgrunn for endringa ligg i problem ved oppdatering av turar frå pasientreisekontoret (PRK). Det oppstod då i mange tilfeller at passasjerar fekk same avhentingsnummer/node i taksameteret med påfølgjande problem. I praksis kan avhentingsnummer endrast gjennom heile turoppdraget.

TTS AS

 


Melding frå CenCom:

Au2Pc versjon 167 er på veg ut i bilane.

Verksteder må huske å oppdatere installasjonsmedier

 

(Denne teksten vises de 5 første pålogginger etter oppdatering med ny programversjon)

1.  Nye funksjoner

  • Ingen.

 

2.Rettelser

  • Nissy.

Passasjerene er ikke avhentet

Først når passasjeren er avhentet får man nummer på passasjeren. ( AVH XX )

Passasjerene er avhentet

 

  • Sentral konfigursjon

Hvis den siste parameter (Kun standard melding), er satt kan man kun bruke oppkall og standard meldinger på menyen.

Det er foretatt diverse bug-fixes

CenCom