post

Vedlikehold TPpay

TTS tilbyr no rensekort til vedlikehald av TPpay og Au2Pc.

Vi vil spesielt gjere dykk merksame på det som står om vedlikehald av TPpay-en på s. 5 i brukarmanualen.

I samband med vedlikehald av terminalen har CenCom også skrive at:

«Jevnlig vedlikehold av utstyret er viktig for at både sjåfør og kunder skal få en god opplevelse. TPpay terminaler som har problemer med å lese kort, trenger ofte bare en rens.»

TTS AS kan no tilby rensekort til TPpay for kr. 25 pr. stk.

Vi har fått spørsmål om kor mange gonger rensekorta vi har tilgang til kan nyttast, og meiner at følgjande kan vere eit nyttig utgangspunkt:

Desse rensekorta kan samanliknast med ein «våtserviett» eller «ferskvare». Det betyr at dei berre kan nyttast mens dei er ferske (blaute). I praksis betyr det i utgangspunktet ein gong. Det er likevel ikkje noko i vegen for å prøve å bruke dei på fleire TPpay-ar dersom dette vert gjort med så kort tid i mellom at dei ikkje rekk å turke inn. Dette føreset dessutan at det ikkje vert for mykje smuss på dei etter kvar rens. De kan i det minste prøve å bruke dei på chiplesaren i TPpay-en, og både magnetstripelesaren på TPpay-en og den gamle magnetstripelesaren på baksida av skjermen.

Vi har dessutan tilgang til turre rensekort som kan brukast fleire gonger, men det føreset at dei vert fukta med blåsprit før kvar rensing.

BESTILL HER

 

 

 

 

 

 

 

 

post

Autorisasjon – reserveløysing ved defekt chiplesar

Au2PC ver. 159 er nå sendt ut til alle drosjer.  GPRS biler (uten radio) må ha aktivert auto download på meny 7-6-1 for å motta oppdateringer. Oppdatert programvare for bruk ved montering / service kan lastes ned under «Montør» (passordbeskytta).

Ved defekt chipkortlesar (TPpay) kan det foretas betaling ved bruk av magnetkort i Au2Pc. Det vil automatisk kome fram ein autorisasjonsmeny som vist under. Det skal ringast det viste telefonnummer og det tildelte autorisasjonsnummer tastast inn i menyen og lagrast.

Autorisasjon reserveløysing

EMV kort som gir denne meny er:

Diners
VISA
EC/MC
AMEX

 

Dersom en chipkortbetaling feiler vil nedenstående advarsel vises.

Trykk på det røde feltet for å fortsette.

Reserveløysing

 

post

Reserveløysing for TPpay

Fra 13. januar 2016 skal TPpay brukes til alle betalinger med kredittkort fra Visa, MasterCard, EuroCard, Amex og Diners.

Det er laget en reserveløsning som kan benyttes hvis TPpay ikke skulle fungere. Denne løsningen bruker magnetstripeleseren på Au2Pc, og krever at man autoriserer betalingen hos Swedbank. Gjør man dette, vil reserveløsningen være like sikker som betaling ved bruk av TPpay.

Metoden er den samme som man i dag bruker når man må autorisere høye beløp. Men ved bruk av reserveløsningen må man autorisere ALLE beløp. Reserveløsning kan ikke benyttes dersom betalingen med TPpay er avvist av banken; i slike tilfeller vil det være noe feil med selve betalingen, f.eks. manglende dekning på kortet.

Reserveløsningen kan kun benyttes sammen med inntastet autorisasjonsnummer og signaturkvittering. Transaksjoner fra bruk av kredittkort i magnetstripeleseren i Au2Pc UTEN autorisasjon og signaturkvittering vil bli stoppet av Swedbank, og vil derfor ikke føre til utbetaling.

Reserveløsning kredittkortbetaling 20160113 Skriv ut dette dokumentet og legg i alle bilar (denne vert også lagt under: Løyvehavarar/ skjema/dokument)

post

Utsetjing – stenging av kredittkorttransaksjonar

Vi har no fått tilbakemelding frå CenCom at datoen for stenging av Au2Pc for kredittkorttransaksjonar er utsatt til 13. januar 2016.

 

Dette skriv CenCom i e-post:

Datoen for stenging av Au2Pc for kredittkorttransaksjoner er blitt utsatt til 13. januar 2016.
Vi anbefaler alle å bruke TPpay til alle kredittkorttransaksjoner, men magnetstripeleseren i Au2Pc vil kunne brukes som en backupløsning til 13. januar 2016.

Oslo Taxi utreder nå hvilken reserveløsning som kan tilbys og vi kommer tilbake med mer informasjon så snart dette er på plass.

post

Bruk av magnetstripe går ut 31.12.15

Bruk av magnetstripe på kredittkort går ut 31.12.15

Vi har fått melding frå CenCom om at dispensasjonen til å bruke magnetstripa på kredittkort går ut 31.12.15. Det betyr at det ikkje er mogleg å få betalt for kredittkorttransaksjonar der det er brukt magnetstripe etter 31.12.15. Siste frist for overgang til betalingsterminalen TPpay er dermed 01.01.16. Vi viser elles til kopi av e-posten frå CenCom som du finn nedanfor.

NB! Når alle som er knytt opp mot TTS sin kredittkortavtale har skifta til TPpay betalingsterminalen, vert gebyret de betalar for å løyse inn transaksjonane redusert.

Betalingsterminal TPpay

Betalingsterminal TPpay

Ta kontakt med CenCom (98250170) for å tinge ny kortterminal.

Du finn oversikt over montørar her

 

E-post frå CenCom datert 02.11.2015:

E-post frå CenCom

 

 

Les også:
Brukarveiledning TPpay (Passordbeskytta – ta kontakt og be om passord)
Bruk 7,5A sikring til TPpay-ladar