post

Bruk av magnetstripe går ut 31.12.15

Bruk av magnetstripe på kredittkort går ut 31.12.15

Vi har fått melding frå CenCom om at dispensasjonen til å bruke magnetstripa på kredittkort går ut 31.12.15. Det betyr at det ikkje er mogleg å få betalt for kredittkorttransaksjonar der det er brukt magnetstripe etter 31.12.15. Siste frist for overgang til betalingsterminalen TPpay er dermed 01.01.16. Vi viser elles til kopi av e-posten frå CenCom som du finn nedanfor.

NB! Når alle som er knytt opp mot TTS sin kredittkortavtale har skifta til TPpay betalingsterminalen, vert gebyret de betalar for å løyse inn transaksjonane redusert.

Betalingsterminal TPpay

Betalingsterminal TPpay

Ta kontakt med CenCom (98250170) for å tinge ny kortterminal.

Du finn oversikt over montørar her

 

E-post frå CenCom datert 02.11.2015:

E-post frå CenCom

 

 

Les også:
Brukarveiledning TPpay (Passordbeskytta – ta kontakt og be om passord)
Bruk 7,5A sikring til TPpay-ladar