post

Anbod pasienttransport

Anbod pasienttransport

Det er no lagt ut anbod på pasienttransport i kommunane Flora, Solund, Hyllestad, Lærdal, Årdal og Askvoll. Frist for levering er sett til 10.12.15.

Vi vil ta kontakt med våre løyvehavarar i aktuelle områder.

Anbodsgrunnlag og skjema for innlevering av anbodet vert også lagt ut under fana «Løyvehavar/Anbod«. Dette vert passordbeskytta, og våre løyvehavarar som ynskjer eit samarbeid med oss får tildelt passord. Ta då kontakt med Geir

post

Taxiportalen vert erstatta av TaxiBiz

Taxiportalen vert erstatta av TaxiBiz

Som sikker mange no har fått med seg har vi no endra løyvehavarane sin nettportal frå Taxiportalen til TaxiBiz. Passord og brukarnamn er som tidlegare.

TaxiBiz er den nye web-tjenesten for administrasjonen i TTS AS, løyvehavarar, kundar og sentralar.

TTS AS har i samarbeid med Møre og Romsdal Taxitjenester AS, Taxi-Midtnorge AS og Nordland Taxi AS etablert TaxiBiz AS. Gjennom vårt felles selskap har vi laga vårt eige system.

 

Systemet TaxiBiz inneheld modulane:

TaxiBiz Finans
TaxiBiz Løyvehavar
TaxiBiz Kunde (Er snart tilgjengeleg for kredittkundar)
TaxiBiz Sentral (Er snart tilgjengeleg for sentralar)