post

Reserveløysing for TPpay

Fra 13. januar 2016 skal TPpay brukes til alle betalinger med kredittkort fra Visa, MasterCard, EuroCard, Amex og Diners.

Det er laget en reserveløsning som kan benyttes hvis TPpay ikke skulle fungere. Denne løsningen bruker magnetstripeleseren på Au2Pc, og krever at man autoriserer betalingen hos Swedbank. Gjør man dette, vil reserveløsningen være like sikker som betaling ved bruk av TPpay.

Metoden er den samme som man i dag bruker når man må autorisere høye beløp. Men ved bruk av reserveløsningen må man autorisere ALLE beløp. Reserveløsning kan ikke benyttes dersom betalingen med TPpay er avvist av banken; i slike tilfeller vil det være noe feil med selve betalingen, f.eks. manglende dekning på kortet.

Reserveløsningen kan kun benyttes sammen med inntastet autorisasjonsnummer og signaturkvittering. Transaksjoner fra bruk av kredittkort i magnetstripeleseren i Au2Pc UTEN autorisasjon og signaturkvittering vil bli stoppet av Swedbank, og vil derfor ikke føre til utbetaling.

Reserveløsning kredittkortbetaling 20160113 Skriv ut dette dokumentet og legg i alle bilar (denne vert også lagt under: Løyvehavarar/ skjema/dokument)

post

Utsetjing – stenging av kredittkorttransaksjonar

Vi har no fått tilbakemelding frå CenCom at datoen for stenging av Au2Pc for kredittkorttransaksjonar er utsatt til 13. januar 2016.

 

Dette skriv CenCom i e-post:

Datoen for stenging av Au2Pc for kredittkorttransaksjoner er blitt utsatt til 13. januar 2016.
Vi anbefaler alle å bruke TPpay til alle kredittkorttransaksjoner, men magnetstripeleseren i Au2Pc vil kunne brukes som en backupløsning til 13. januar 2016.

Oslo Taxi utreder nå hvilken reserveløsning som kan tilbys og vi kommer tilbake med mer informasjon så snart dette er på plass.

post

Varsel om prisendring frå CenCom

CenCom AS varslar no sine kundar om prisendring på deira tjenester frå 1. januar 2016.

Driftsavtalane
I brev datert 27. november skriv CenCom til sine kundar:

«CenComs priser på drift og support på OTT og OTT-Bopel har i alle år stått urørt. Dette er i stor grad tjenestebaserte ytelser.
Nye produkter de siste årene, så som Au2Tax, TPpay, Taxifix og Taxifix-Bedrift, omfattes også av supporten CenCom yter. Utvidete og nye krav fra myndighetene bla relatert til SUTI / NISSY, har krevd og krever i tillegg store ressurser til oppdatering av systemene. Supportavgiften skal også dekke dette. På bakgrunn av dette og de årlige reguleringene av faste kostnader, kjøp av tjenester fra andre, valutasvingninger og årlige justeringer av lønn, ser vi oss nødt til å øke prisen i driftsavtalene gjeldene fra 01.januar 2016.

Økningen blir:

Full OTT:    pluss kr. 60,- pr. bil pr. måned
OTT-bopel: pluss kr. 40,- pr. bil pr. måned»

Varer og tjenester
Det vert også varsla om generell endring av prisar på andre varer og tjenester ihht indeksregulering og endring i dansk kronekurs.

Serviceavtalar hardware
Andre tjenester i utstyr som inngår i serviceavtalen vil også bli justert og sendt ut på nytt til alle kundar med avtalar. Det vil sei at TTS AS får faktura på vegne av alle som har serviceavtalar i Sogn og Fjordane. Månadsbeløp som vert trekt på oppgjerslistene vert justert tilsvarande.

post

Bruk av magnetstripe går ut 31.12.15

Bruk av magnetstripe på kredittkort går ut 31.12.15

Vi har fått melding frå CenCom om at dispensasjonen til å bruke magnetstripa på kredittkort går ut 31.12.15. Det betyr at det ikkje er mogleg å få betalt for kredittkorttransaksjonar der det er brukt magnetstripe etter 31.12.15. Siste frist for overgang til betalingsterminalen TPpay er dermed 01.01.16. Vi viser elles til kopi av e-posten frå CenCom som du finn nedanfor.

NB! Når alle som er knytt opp mot TTS sin kredittkortavtale har skifta til TPpay betalingsterminalen, vert gebyret de betalar for å løyse inn transaksjonane redusert.

Betalingsterminal TPpay

Betalingsterminal TPpay

Ta kontakt med CenCom (98250170) for å tinge ny kortterminal.

Du finn oversikt over montørar her

 

E-post frå CenCom datert 02.11.2015:

E-post frå CenCom

 

 

Les også:
Brukarveiledning TPpay (Passordbeskytta – ta kontakt og be om passord)
Bruk 7,5A sikring til TPpay-ladar