post

Stortinget vedtok den 14. desember 2015 å auke den reduserte meirverdiavgifta for budsjettåret 2016 frå 8 til 10 prosent.

Satsen på 10 prosent vil gjelde for omsetnad, uttak og formidling av
• Persontransporttjenester.
• Overnattingstjenester i hotell mv.
• Inngangsbilletter til museer, fornøyelsesparker og større idrettsarrangement.
Momsauken vil tre i kraft fra 1. januar 2016.

Les meir om saka på skatteetaten sine nettsider

Taxiforbundet skriv i informasjonsskriv at:
For drosjenæringen blir det dessverre slik at momsøkningen skjer før anmodningen om økning i maksimalprisene er vedtatt. Dette betyr at i en periode vil det være en økning i utgående merverdiavgift, uten at takstene i maksimalprisregulerte områder har blitt justert. Norges Taxiforbund har purret på Konkurransetilsynet, og vi venter på at anmodningen om endring i forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn blir sendt ut på høring.