post

Taxiportalen vert erstatta av TaxiBiz

Som sikker mange no har fått med seg har vi no endra løyvehavarane sin nettportal frå Taxiportalen til TaxiBiz. Passord og brukarnamn er som tidlegare.

TaxiBiz er den nye web-tjenesten for administrasjonen i TTS AS, løyvehavarar, kundar og sentralar.

TTS AS har i samarbeid med Møre og Romsdal Taxitjenester AS, Taxi-Midtnorge AS og Nordland Taxi AS etablert TaxiBiz AS. Gjennom vårt felles selskap har vi laga vårt eige system.

 

Systemet TaxiBiz inneheld modulane:

TaxiBiz Finans
TaxiBiz Løyvehavar
TaxiBiz Kunde (Er snart tilgjengeleg for kredittkundar)
TaxiBiz Sentral (Er snart tilgjengeleg for sentralar)