post

Nettet på Leikanger nede tysdag 21.08.18

Vi har fått beskjed om at Telenor tek ned nettet frå 10:00 til 11:30 i dag tysdag 21.08.18 grunna vedlikehald.

Vi risikerar då at transportørane mistar kontakten med serveren vår, og må køyre pasienttransportturar manuelt. Vi ber om at transportørar printar ut turane sine sidan dei mest truleg ikkje vil få dei opp i taksameter.

Dette vil også ha betydning for validering av kort i denne perioden.

Vi jobbar med å få utsetja denne nedetida til i kveld, men desseverre fekk vi beskjed litt seint. I utgangspunktet skulle nedetida mest truleg vare i berre 5 minuttar, men no viser det seg at nettet blir nede i 1,5 time.

Som sagt jobbar vi med å få utsetje dette arbeidet til i ettermiddag/kveld, men er fortsatt usikre på om vi får det til sidan arbeidet alt var i gong.

Pasientreiser er varsla. Melding er sendt ut til alle taksameter, og e-post er sendt til alle aksjonærar.

post

Depot med taksameterpapir

Vi har lagt ut depot med takameterpapir både på Førde Taxisentral og Sogndal Taxisentral. Her kan de stikke innom å ta med papir de treng. De sparar då fraktutgifter.

Dette er ei prøveordning som er basert på tillit. Hugs difor å melde frå til TTS om kor mykje de har teke med.

 

Dersom de ikkje har molegheit til å hente på desse plassane, kan de bestille her