post

Kommentarar til Au2PC versjon 167

Kommentarar til Au2Pc – versjon 167

Frikortnummer
I tillegg til dei endringane i informasjon frå CenCom nedanfor, er det no laga kopling mot eigendelsinfo frå NISSY systemet. Det vil seia at det no er bestillingsinfoen fra NISSY som avgjer om det skal betalast EA (eigendel) eller ikkje. Denne infoen overstyrer andre data som vert registrert. Dette betyr at vi ikke lenger treng å registrere ordinære frikortnummer eller taste 123456. Der det er kr 0,- i EA i bestillinga med bakgrunn i frikort 11 (posisjonskøyring), frikort 12 (barn), frikort 15 (betalt til anna transportmiddel) osv. må dette framleis registrerast på grunn av rapporteringa til pasientreiser.

Avhentingsnummer
I denne versjonen er også avhentingsnummer teke vekk på passasjerar som ikkje er avhenta. Bakgrunn for endringa ligg i problem ved oppdatering av turar frå pasientreisekontoret (PRK). Det oppstod då i mange tilfeller at passasjerar fekk same avhentingsnummer/node i taksameteret med påfølgjande problem. I praksis kan avhentingsnummer endrast gjennom heile turoppdraget.

TTS AS

 


Melding frå CenCom:

Au2Pc versjon 167 er på veg ut i bilane.

Verksteder må huske å oppdatere installasjonsmedier

 

(Denne teksten vises de 5 første pålogginger etter oppdatering med ny programversjon)

1.  Nye funksjoner

  • Ingen.

 

2.Rettelser

  • Nissy.

Passasjerene er ikke avhentet

Først når passasjeren er avhentet får man nummer på passasjeren. ( AVH XX )

Passasjerene er avhentet

 

  • Sentral konfigursjon

Hvis den siste parameter (Kun standard melding), er satt kan man kun bruke oppkall og standard meldinger på menyen.

Det er foretatt diverse bug-fixes

CenCom

 

 

post

Meget viktig info Au2Pc ver 166

I samband med ny versjon 166 med endring av rutine for NISSY-transportar må ein setje taksameteret i STOPP før passasjer vert avrekna. Dette er særs viktig for å knyte alle detaljane til passasjertransaksjonane. Til dømes vil utrekning av eigendel på ein minstepristur bli feil dersom ein avreknar passasjer før ein set taksameteret i stopp.

Det same gjeld ved bruk av soneprisar/fastprisar på NISSY-turar. Dersom ein ikkje set taksameteret i stopp, vil kvitteringa vise kr. 0. Prisen vil då berre koma med på samlekvitteringa, og vert ikkje fakturert.

au2pc-ver-166

 

post

Oppdatert programvare

Au2Pc versjon 164 er på veg ut i bilane.

Montørar må huske å oppdatere installasjonsmedier. (Sjå eiga side for montørar – ta kontakt med TTS dersom du manglar passord)

 

NYHETER i Au2PC Versjon 164
09.08.2016

1.Nye funksjoner

Ingen.

2.Rettelser

  • Fastpris turer
    Fastpris turer spesifiseres på kvitteringene
    ***** FAST PRIS *****
    Endret layout på disse kvitteringer

·       Det er foretatt diverse bug-fixes på Fastpris