Styret i TTS AS

Karen Marie Hjelmeseter
Styreleiar
E-post
Mobil:
TTS bedriftsnett:

Geir Tøfte Dagleg leiar E-post Mobil: 90533193 TTS bedriftsnett: 6601

John Terje Hamre
Styremedlem
E-post
Mobil:
TTS bedriftsnett:

Geir Tøfte Dagleg leiar E-post Mobil: 90533193 TTS bedriftsnett: 6601

Sigurd Reksnes
Varamedlem
E-post
Mobil:
TTS bedriftsnett:

 

Geir Tøfte Dagleg leiar E-post Mobil: 90533193 TTS bedriftsnett: 6601

John Normann Melheim
Nestleiar
E-post
Mobil:
TTS bedriftsnett:

Geir Tøfte Dagleg leiar E-post Mobil: 90533193 TTS bedriftsnett: 6601

Oddleiv Jevnlid
Styremedlem
E-post
Mobil:
TTS bedriftsnett:

 

Geir Tøfte Dagleg leiar E-post Mobil: 90533193 TTS bedriftsnett: 6601

Bjørn Blaalid
Styremedlem
E-post
Mobil:
TTS bedriftsnett:

Geir Tøfte Dagleg leiar E-post Mobil: 90533193 TTS bedriftsnett: 6601

Frode Østervold
Varamedlem
E-post
Mobil:
TTS bedriftsnett: