Stasjoneringsstad Sentral/bopel Nettside App Bestillingsnummer
Førde Førde Taxisentral TaxiFix 57821425