Stasjoneringsstad Sentral/bopel Nettside E-post Bestillingsnummer
Førde Førde Taxisentral 57821425