Stasjoneringsstad Sentral/bopel Nettside E-post Bestillingsnummer
Selje Selje Taxisentral 57856486
Stadlandet Stadlandet Taxi 57857242