Stasjoneringsstad Sentral/bopel Nettside E-post Bestillingsnummer
Vik Midlang Taxi 95956127
Fresvik Fresvik Taxi 41570815