• Vi har lagt ut depot med takameterpapir både på Førde Taxisentral og Sogndal Taxisentral. Her kan de stikke innom å ta med papir de treng. De ...

  • Omlag 10 nye TaxiTablet er montert i Sogn og Fjordane til no, og fleire ligg til bestilling. Tilbakemeldingane frå dei som har begynt å bruke desse ...

  • Som informert om bl.a. i kundeskriv 4. juli 2017, må alle Au2Tax display av typen DI801 oppgraderast til DI802 innan 20. mars 2018. CenCom må ha ...

  • Endring i eigendelar Det er vedteke auke i eigendelane både på pasienttransport, tt-transport og serviceskyss frå 01.01.18 Pasienttransport: ...

  • Taxibestillingsappen Taxifix er no i bruk i Sogn og Fjordane. Testkommunane Flora og Gloppen er no i gang med alle sine sentralar og ...

  • Den utvida TT-ordninga for 2. halvår 2017 er no i gang. TTS har produsert omlag 400 nye tt-kort til dei som har fått tildelt midlar frå dette ...

Tjenester

feature one

Bestill sjåførkort

Sjåførkort

feature two

Ny konto?

Legg inn opplysningar og få tilsendt kontonr. på e-post

feature three

Mine sider

Her går du direkte til mine sider (Taxibiz)