• Omlag 10 nye TaxiTablet er montert i Sogn og Fjordane til no, og fleire ligg til bestilling. Tilbakemeldingane frå dei som har begynt å bruke desse ...

  • Endring i eigendelar Det er vedteke auke i eigendelane både på pasienttransport, tt-transport og serviceskyss frå 01.01.18 Pasienttransport: ...

  • Taxibestillingsappen Taxifix er no i bruk i Sogn og Fjordane. Testkommunane Flora og Gloppen er no i gang med alle sine sentralar og ...

  • Den utvida TT-ordninga for 2. halvår 2017 er no i gang. TTS har produsert omlag 400 nye tt-kort til dei som har fått tildelt midlar frå dette ...

  • Når det vert køyrt Pasienttransport med barn skal det manuelt leggast inn frikortkode 12 i feltet for frikort. Vi har fått tilbakemelding frå ...

  • Ein avtale mellom Norges Taxiforbund avd. Sogn og Fjordane og TTS gjer at vi frå juni 2017 kan tilby NT-medlemar trekk av medlemsavgift på ...

Tjenester

feature one

Bestill sjåførkort

Sjåførkort

feature two

Ny konto?

Legg inn opplysningar og få tilsendt kontonr. på e-post

feature three

Mine sider

Her går du direkte til mine sider (Taxibiz)