post

Parkering ved Førde Sentralsjukehus

Grunna byggeaktivitet ved Førde Sentralsjukehus er 6 av parkeringsplassane for Taxi gravd/gjerda vekk på parkeringsplassen mellom FSS og parken. På den delen av parkeringsplassen som er igjen er det 3 plassar for Taxi, men berre mogeleg å parkere 2 då det er tippa snø på den eine. Kortidsparkeringa har innsnevra utkøyring, og det er umogeleg å komme ut av den med store bilar (rullestol) utan å måtte rygge heilt tilbake. Dette har skapt store parkeringsproblem som har ført til parkeringsbøter til drosjar som har stått feilparkerte.

Leiar i Norges Taxiforbund avd. Sogn og Fjordane, Endre Råheim, har teke tak i saka. Det er no gjort avtale med ekspedisjonen ved FSS at drosjesjåførar kan nytte pasientparkering ved venting utover 15 minutt. Sjåfør må då be om parkeringslapp for å unngå bot.

post

Servicekurs hjå CenCom 15. mars 2016

CenCom arrangerar servicekurs for dei som ynskjer å bli montør. Frist for påmelding er måndag 7. mars.

Kurset vart arrangert hjå CenCom tysdag 15. mars (og onsdag 16. mars for dei som ynskjer ein ekstra dag).

Dato: 15. mars kl. 09:00.

Agenda:

• Gjennomgang av taksameterutstyret
• Programmering
• Enkel modulreparasjon

Priser:

• Deltakeravgift inkl. lunsj – kr. 3.100,- eks. mva.

• Programmeringsutstyrspakke – kr. 1.200,- eks. mva.
(disk-kloner, kabler, trådløs mus/tastatur og minnepenn med programvare og dokumentasjon).

Tillegg for ekstra dag: kr. 2.500,- eks. mva. pr. deltager. Inkl. lunsj.

Tilleggsdag:

16. mars er i vårt verksted sammen med vår monteringsleder og tar for seg det praktiske ved monteringen i bil.


Frist for påmelding innen 7. mars.

Ta kontakt med CenCom teknisk avdeling for påmelding

Mobiltelefon: +47 982 50 176
Sentralbord: +47 982 50 170