Stasjoneringsstad Sentral/bopel E-post Bestillingsnummer
Vassenden Vassenden Taxi  Taxi/Minibuss 48210022
Skei i Jølster Skei Taxi  Taxi/Minibuss 90575555