Tilsette

Geir Tøfte Dagleg leiar E-post Mobil: 90533193 TTS bedriftsnett: 6601

Jan Rune Mardal
Dagleg leiar
E-post
Mobil: 90667236

Geir Tøfte Dagleg leiar E-post Mobil: 90533193 TTS bedriftsnett: 6601

Hege Sønnesyn
Kontormedarbeidar
E-post
Mobil: 91198198

 

Geir Tøfte Dagleg leiar E-post Mobil: 90533193 TTS bedriftsnett: 6601

Geir Tøfte
Seniorrådgivar
E-post
Mobil: 90533193

Geir Tøfte Dagleg leiar E-post Mobil: 90533193 TTS bedriftsnett: 6601

Jan Tore Slinde
Kontormedarbeidar
E-post
Mobil: 91777248

 

Kai Henning Slinde Rådgjevar E-post Mobil: 95956666 TTS bedriftsnett: 6605

Kai Henning Slinde
Kontormedarbeidar
E-post
Mobil: 95956666

Geir Tøfte Dagleg leiar E-post Mobil: 90533193 TTS bedriftsnett: 6601

Elise T. Mardal
Reinhaldar
E-post
Mobil: