Stasjoneringsstad Sentral/bopel Nettside E-post Bestillingsnummer
Sandane Sandane Taxisentral    E-post 94855555
Byrkjelo Byrkjelo Taxi     99524247
Hyen Hyen Taxi     97120505