post

Bestill ID-/sjåførkort i Taxibiz

I Taxibiz kan du no enkelt bestille nytt ID-/sjåførkort eller eigarkort. Logg deg inn på TaxiBiz løyvehavar og gå inn på «Kort».

  • velg korttype sjåførkort/eigarkort
  • fins kortet frå før ja/nei
    • Dersom ja, finn sjåførnr.
    • Dersom nei, skriv inn namn på ny sjåfør og last opp bilde. I forhandsvisinga til høgre kan du sjå korleis kortet vil sjå ut.
  • trykk bestill, og bestillinga går til TTS når du er fornøgd. Kortet vert sendt til løyvehavar som har bestilt kortet så lenge vi ikkje har fått beskjed om noko anna.

Dersom du ynskjer endringar oppsett eller logo som vi har lagt inn på din sentral kan du kontakte TTS.

post

ID-/sjåførkort

TTS har starta produksjon av eit kombinert ID- og sjåførkort.

Ifølgje kontrakt med Pasientreiser pliktar alle sjåførar å alltid ha eit godt synleg ID-merke på seg.

Ein del sentralar har etterspurt ID-kort, så desse kommunane vert prioritert fyrst. For å forenkle bestillingsprosessen vil vi ta kontakt med alle våre løyvehavarar når vi får ledig kapasitet. Dersom du ynskjer å bli prioritert, send oss ein melding her:

.

Bilde av sjåfør sender de på e-post eller evt. på MMS til 90667236 (merk med namn og sjåførnr).

Dersom det er nye sjåførar som treng sjåførkort vil vi prøve å ta dei innimellom den fastsette prioriteringslista.

161014-tts-jojo-sort

Her er kortholdaren som følgjer med kortet. Den har jojo m/karabinbøyle, metallklips og plastkrok.

Eigarkort vert produsert på same måte som sjåførkort.

 

Tilbod ved samla bestilling frå sentral
Dersom det vert gjort ei samla bestilling for ein sentral vil prisen for ferdig kort med namn, bilde, logo og kortholdar med jojo vere kr.150.