post

Taxifix i Sogn og Fjordane

Taxibestillingsappen Taxifix er no i bruk i Sogn og Fjordane. Alle løyvehavarar knytt opp til TTS kan no ta imot bestilling frå appen.

I Sogn og Fjordane er vi ikkje kopla mot full OTT, så løysinga hjå oss vil i første omgang skje ved telefonisk kontakt og ikkje ved at tur kjem direkte i taksameter.

Vi har hatt informasjonsmøter med alle dei største sentralane i fylket, og jobbar no saman med CenCom med å få nytte bestillingsappen fullt ut i vårt fylke.

For å laste ned app og registrere deg kan du gå inn på nettsida www.taxifix.no.