TaxiBiz

Saman med våre samarbeidspartanarar, Møre og Romsdal Taxitjenseter AS, Nordland Taxi AS og Taxi Midt-Norge AS, har vi saman laga ein eit eige totalsystem for taxi. Denne inneheld modulane TaxiBiz Finans og TaxiBiz Løyvehavar. Snart kjem også TaxiBiz Kunde og Taxibiz Sentral.

TaxiBiz Finans

TaxiBiz Finans vert brukt av administrasjonen i TTS AS for behandling av transaksjonar, kunderegister, faktura, løyveregister osv. for løyvehavar.

TaxiBiz Løyvehavar

Omlag alle løyvehavarar i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Nordland abonnerar no på tjenesta TaxiBiz Løyvehavar. Er du ein av dei som enno ikkje har tilgang? Ta kontakt med oss for å få tildelt brukarnamn og passord.

 

TaxiBiz eksempel

TaxiBiz Kunde

Her vil kundar kunne få oversikt over fakturahistorikk, statistikkar, ta ut kvitteringar osv (Denne modulen kjem snart).

TaxiBiz Sentral

Her får sentralen tilgang til SSB statistikk m.m (Denne modulen kjem snart)