Taksameterpapir

Vi har lagt ut depot med taksameterpapir på Førde Taxisentral og Sogndal Taxisentral. Her kan de hente papir, og gi oss tilbakemelding på kor mykje de har teke med. Då slepp de fraktutgifter.

Her kan du bestille taksameterpapir