Nettkurs for transportørar. Alle sjåførar som skal køyre på anbod skal ha gjennomført og bestått dette kurset. Det vert utsteda eit kursbevis etter fullført kurs. Dette er ei avkryssingsprøve som tek nokre minuttar.