Aktivering/påfylling av Taxi Gåvekort

– ring 95 95 66 66

Vi treng opplysning om;

  • Kortnummer (Står på kortet – 6 siffer)
  • Ynskja beløp (minimum kr. 200)
  • Fakturamottakar (Namn og adresse)
  • Evt. brukarnamn

NB! Kun løyvehavarar i Sogn og Fjordane kan aktivere og fylle på gåvekort.

Ta kontakt dersom de treng fleire gåvekort tilsendt. Vi vil då sende uaktiverte kort til sentralen/løyvehavar.

Meir informasjon om Taxi Gåvekort finn du her