Din kontaktperson i TTS

Her er ein oversikt over kontaktpersonar i TTS:

Sentralbord: 95 95 66 66

Kommune: Kontaktperson på fakturering:
Askvoll Jan Rune Mardal
Aurland Jan Rune Mardal
Balestrand Jan Rune Mardal
Bremanger Hege Sønnesyn
Eid Hege Sønnesyn
Fjaler Jan Rune Mardal
Flora Jan Tore Slinde
Førde Kai Henning Slinde
Gaular Jan Tore Slinde
Gloppen Kai Henning Slinde
Gulen Jan Rune Mardal
Høyanger Jan Rune Mardal
Jølster Jan Rune Mardal
Leikanger Jan Tore Slinde
Luster Jan Rune Mardal
Lærdal Hege Sønnesyn
Naustdal Kai Henning Slinde
Selje Kai Henning Slinde
Sogndal Jan Rune Mardal
Solund Jan Rune Mardal
Stryn Kai Henning Slinde
Vik Jan Rune Mardal
Vågsøy Jan Tore Slinde
Årdal Hege Sønnesyn
Andre tenester: Kontaktperson:
Utbetalingar / Oppgjer løyvehavar Geir Tøfte  / Jan Rune Mardal
Sal av uniformar/artiklar/taksameterpapir Kai Henning Slinde
Sjåførkort (registrering/kjøp/endring) Jan Rune Mardal
Yrkesskadeforsikring Kai Henning Slinde
Bedrifthelseteneste Kai Henning Slinde
Obligatorisk Tenestepensjon Kai Henning Slinde
Innfordring / Inkasso Jan Tore Slinde
Trygt heim for ein 50-lapp Kai Henning Slinde
Serviceskyssen Kai Henning Slinde
TT-transport Hege Sønnesyn
Takstar / oppsett taksameter Geir Tøfte
Taksameter (Teknisk/Bruk) Geir Tøfte
Sal av taksameter Geir Tøfte
Forsikring / Vedlikeholdsavtar taksameter Geir Tøfte
OTT-basis Geir Tøfte
Rådgjeving / Konsulentverksemd Geir Tøfte
TaxiBiz Jan Rune Mardal
Kredittkort Jan Rune Mardal
Anbod Geir Tøfte  / Jan Rune Mardal
Transportørkontraktar / Forskotsavtalar Geir Tøfte  / Jan Rune Mardal
Nettside Jan Rune Mardal
Telefoni / Mobilavtalar / Bedriftsnett Geir Tøfte
Rapportering og analyse Geir Tøfte  / Jan Rune Mardal
Taksameterdrift Geir Tøfte
LokalTaxi Geir Tøfte
Kurs Jan Rune Mardal
Administrative innkjøp Jan Rune Mardal
Elektronisk rapportering til Skatteetaten (MAG-prosjektet) Geir Tøfte
Elektronisk rapportering til SSB Geir Tøfte
Nyhendeovervåking Geir Tøfte