Bestilling av erstatningskort for tt-brukarar

NB! Dette gjeld kun der eksisterande brukarar har mista eller dekekt kort. Kort til NYE brukarar skal fortsatt sendast saman med dei fastsette datoane for påfylling.

  • Kommunen vert fakturert med kr. 100 pr. produsert kort. TTS trekkjer tilsvarande beløp på kortbrukaren sin saldo.
  • Korta vert produsert fortløpande, og sendt til kommunen som bestiller.
  • Bestilling kan kun utførast av kommune eller nav-kontor.

BESTILL HER

Har du gløymt passord? Ta kontakt med oss