Taxi Gåvekort kan nyttast som betalingsmiddel i dei fleste drosjar i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Nordland.

Ei perfekt gåve til både gamal og ung.

  • enkel bestilling
  • rask levering
  • valfri beløp på kortet (minimum kr. 200)
  • ingen gebyr
  • kortet kan enkelt fyllast opp når det er tomt
  • ring 95 95 66 66 og sperr kortet dersom det er mista eller øydelagt
  • sjekk saldo ved å ringe 95 95 66 66 – oppgi kortnr og evt. namn på kortbrukar dersom dette står på kortet.

Bestillar vert fakturert for ynskja beløp på kortet, og kortet vert sendt til bestillar. Restsaldo på kortet vil du sjå nederst på kvitteringsslippen som du får frå drosjen. Kortet har ein utløpsdato på 3 år frå kortet vert produsert. Kortet kan fyllast på når det er tomt.

For bestilling og meir informasjon ring 95 95 66 66.