Taxi Bedriftskort

Taxi Bedriftskort

Taxi Bedriftskort kan nyttast som betalingsmiddel i dei fleste drosjar i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Nordland. Taxi Bedriftskort er knytt opp mot ein kundekonto og eit kundebrukarregister.

Perfekt til bedrifter som ynskjer å motta oversiktleg samlefaktura kvar 14. dag, kvar månad eller anna etter avtale.  Faktura kan sendast som e-post, EHF eller post. Taxi Bedriftskort kan også nyttast av privatpersonar og organisasjonar som er hyppige brukarar av taxi i Sogn og Fjordane.

Ta kontakt med oss på 95956666 for meir informasjon eller bestilling.