Betalinsløysingar

I tillegg til kontant betaling, som er hovudregelen for all taxitransport, tilbyr vi følgjande betalingsløysingar:

 • Kredittkort
  • Visa
  • Europay/Mastarcard
  • Diners
  • American express

Vi aksepterar ikkje bankkort (Bank accept)

 • TaxiCard (Oslo Taxi)
 • TT-kort
 • Taxi Gåvekort
 • Taxi Bedriftskort
 • Nav arbeidsreiser (Kort utsteda av Nav)
 • Konto (faktura tilsendt pr. post/e-post/EHF)
 • Rekvisisjon