Stasjoneringsstad Sentral/bopel Nettside E-post Bestillingsnummer
Hornindal Drosjene i Hornindal 90679666
Hornindal Jan Asle Solvik  E-post 90179612
Hornindal Reftevold-Jensen drosje  E-post 90182539