post

Serviceskyss 2015 – tildelingar

Hovudutvalet for samferdsle gjorde i møte 25.03.2015 vedtak på følgjande godtgjersle for serviceskyssar i 2015:

 

Gaular kommune Kr. 250 000
Balestrand kommune Kr. 200 000
Leikanger kommune Kr. 180 000
Fjaler kommune Kr. 170 000
Askvoll kommune Kr. 170 000
Hyllestad kommune Kr. 160 000
Naustdal kommune Kr. 140 000
Gulen kommune Kr. 180 000
Luster kommune Kr. 200 000
Vågsøy kommune Kr.  90 000 (flexitaxi)
Flora kommune Kr. 200 000
Sogndal kommune Kr. 250 000
Solund kommune Kr. 120 000
Gloppen kommune Kr. 200 000
Aurland kommune Kr. 100 000
Jølster kommune Kr. 150 000
Eid kommune Kr. 150 000
Stryn kommune Kr. 120 000
Førde kommune Kr. 100 000
Til saman Kr. 3 130 000