post

Etter samtale med Sogn & Fjordane fylkeskommune, er det mulig å få kompensert differansen på mva. auken som vil gjelda frå 01.01.2016.
Dette gjeld dei som køyre «Trygt heim for ein 50-lapp» og «Serviceskyss».

For å finne rette prisen må de då trekke frå dei 8% som vi brukar i dag, og legge til 10%.

For eksempel.: ein tur på 1000 X 92% X 110% = 1012,- og då vil eg at de runda av til nærmaste 10. Eks.1012,- vert 1010,-

Dette gjeld alle turar med fastpris på «Trygt heim for ein 50-lapp» og «Serviceskyss», og kvar enkelt må endre dette dersom de vil ta inn igjen mva.auken, eller om ein vil køyre på same prisane fram til neste skuleår.